تدريس خصوصي

بيست كار كه بايد معلم تدريس خصوصي انجام دهد

1- به محض مشاهده علايم خستگي در دانش آموزان و حواس پرتي آنان ، جريان تدريس يا پرسش را قطع كرده و به آنها اجازه داده شود كه از جاي خود بلند شده ، كشش عضلاني داشته ، نفسي بكشند و دقايقي كوتاه آزاد باشند ، اگر بدون توجه به خستگي دانش آموزان به تدريس خصوصي يا پرسش ادامه دهيم ، در واقع كاري بيهوده و بي ثمر را دنبال خواهيم كرد .

2- هيچگاه بدون اطلاع قبلي ، پرسش كلاسي يا امتحان كتبي برگزار نكنيم و حتي در جلسه قبل ، صفحات و نوع پرسش و حتي افرادي كه از آنان پرسش شفاهي انجام مي شود تلويحا" مشخص شوند و اين صرفا" براي رفع حالت اضطراب دانش آموزان است ، برخي معلمان براي حالت " هميشه آماده باش بودن كلاس " توجهي به اين نكته ندارند كه امتحان يا پرسش بدون اطلاع قبلي ، از نظر دانش آموزان نوعي مچ گيري محسوب مي شود . در رابطه با دانش آموزاني كه از آنان پرسش به عمل مي آيد بايد گفت معمولا" به سه دسته تقسيم مي شوند و هر كسي تكليف خود را خواهد دانست و در كنار آن پاسخ گويي داوطلبانه هم مد نظر قرار مي گيرد و بدين ترتيب دانش آموزان تمايل بيشتري هم براي جواب دادن دارند و درگيري ها خيلي كمتر مي شود .

3- حتما" قبل از تدريس خصوصي درس جديد ، خلاصه مطلب قبلي براي دانش آموزان گفته شود و آنها را به هم ربط داد .اين كار به دانش آموزاني كه حتي دروس قبل را مطالعه نكرده اند اجازه مي دهد مطالب را به ياد آروند و در يادگيري مطالب جديد انگيزه پيدا كنند.

4- اگر وقت اضافه اي در كلاس موجود بود ، نبايد گذاشت دانش آموزان از سرو كول هم بالا بروند بلكه به نحوي بايد آنها را تحت آموزش قرار داد به عنوان مثال صحبت و تبادل نظر در مورد مسايل اجتماعي محل سكونت ، يا وضع مدرسه و غيره ، دانش آموزان اظهار نطر در جمع را خيلي دوست دارند .

5- طوري برنامه ريزي شده كه هر جلسه با توجه به دوره تحصيلي و پايه ، حدود 3 تا 5 دقيقه يك رفتار نيكو اجتماعي فردي ، و يك روايت يا حديث مرتبط با دانش آموزان در پايان كلاس ذكر مي شود . دانش آموزان آن را ياداشت مي كنند اين موارد حتي در كلاس رياضي و تاريخ و غيره هم امكان پذير است .

6- با بهره گيري از روش ايفاي نقش ( براي هر درسي امكان دارد) توسط دانش آموزان ، منظور خود و موضوع را سريعتر و بهتر به دانش آموزان منتقل كنيد ، بهتر است جلسه قبل ، قرار ايفاي نقش ، موضوعات و شركت كنندگان مشخص شوند .

7- به صلاحديد معلم مي توان هر جلسه يكي از دانش آموزان را به ترتيب انتخاب كرد تا مطالبي در راستاي درس را به دانش آموزان ارائه دهد ( اين كار بين دانش آموزان به نام كنفرانس مشهور است) . اگر معلم بتواند اهداف اين كار را كاملا" تشريح و زمينه هاي آن را فراهم نمايد ، شاگردان هم بدان علاقمند خواهند شد ، در صورتي كه همه كلاس در برنامه شركت كنند ، موانعي مانند تمسخر ديگران ،اضطراب صحبت در روبروي همكلاسي ها و غيره به تدريج كمتر خواهد شد .

8- استفاده از ارزانترين و كاراترين تشويق ها يعني تشويق لفظي ( با دليل نه طبق عادت كلامي ) را در كلاس هرگز فراموش نكنيد . كلماتي مانند : آفرين ! احسنت ! خوبه ! باريك ا...! تشكر ! به جابود ! خوشحالم ! و غيره اثري شگفت انگيز دارد .

9- استفاده از تشويق " كف زدن " توسط كل كلاس تدريس خصوصي براي موفقيتهاي كوچك و بزرگ آنان ، يا به دنبال آمادگي كل دانش آموزان يا گروهي از آنان براي پاسخ گويي به درس ، اتمام درس ، كسب نمرات مطلوب ، اظهار نظرهاي مناسب و غيره ، حال و هواي كلاس را عوض خواهد كرد .

10- دو كار در كلاس نبايد توسط معلم فراموش شود ، و اثر معجزه آسايي در آرامش و آمادگي دانش آموزان دارد و آن ذكر صلوات در برخي مواقع و يا تلاوت آياتي از قرآن مجيد با ترجمه توسط يكي از دانش آموزان است . و اين كار ارتباطي به دروس خاص ندارد اينكه نبايد فقط به كلاس ديني و پرورشي يا قرآن بسپاريم . حداقل هر چند جلسه يكبار شروع كلاس با تلاوت قرآن در آرامش شاگردان موثر است ...

11- بردن روزنامه به كلاس حتي ، دو سه هفته يكبار ،و اختصاص دقايقي از ذكر خلاصه مطالب آن كه مرتبط با درس باشد، مفيد است .

13- براي پرسش پاي تخته الزامي نيست كه دانش آموز سرپا و روبروي دانش آموزان بياستد ، مي توان براي آنها كه خيلي اضطراب دارند ، يك صندلي روبروي ميز معلم گذاشت تا دانش آموزاني كه مايل هستند روي آن نشسته و با حالت شبيه به مصاحبه به درس پاسخ گويند ( با اجراي اين روش ، كليه دانش آموزان ، خصوصا" شاگردان مضطرب ، تمايل نشان داده و نمرات مطلوبي كسب مي كنند)

13- هر دو ماه يكبار به صورت غير مستقيم نظر دانش آموزان خود را در مورد شيوه تدريس خصوصي و كلاس داري و برنامه آن بسنجيد ، مطالبي را به شما خواهند گفت كه قطعا" تعجب خواهيد كرد!(شنيدن يا خوانده انتقادات دانش آموزان جرات خاصي مي خواهد !) و شما بايد براي رفع نقايص روش خود اقداماتي بيانديشيد يا از رضايت آنان مطلع شويد. زيرا بدون بازخور دقيق نمي توان از عملكرد كار خود مطمثن بود.

14- سعي كنيد هر ساله با دانش آموزان خود تعدادي عكس دسته جمعي بياندازيد و يكي از دانش آموزان اسامي را پشت عكس يااگر ديجيتالي بود به صورت دستي براي شما بنويسد ، اين كار خيلي مورد علاقه دانش آموزان است و احساس صميميت خاصي با معلم مي كنند و برخي از آنها كه براي كلاس درد سر ساز بوده اند با اين اعمال ، تغييراتي خواهند داشت . امروزه دوربين هاي ديجيتالي و غيره كار را بسيار راحت و كم هزينه كرده اند .

15- به دانش آموزاني كه درخواست بيرون رفتن از كلاس و آبخوري يا غيره را دارند ، توجه نماييد و به هيچ وجه مانع نشويد ، در غير اين صورت آن دسته دانش آموزان به اجبار در كلاس نشسته و حتي گاها" شاهد مشكلات ناخواسته اي خواهيد شد مثل : تهوع ، بيهوش شدن از ضعف يا احساس شرمندگي آنان ، برخي معلمان به اشتباه ، عدم اجازه به دانش آموز را نشان از مديريت مطلوب خود و اداره كلاس مي دانند ! براي اين مورد بايد در شوراي معلمان هماهنگي لازم با دفتر صورت گيرد مانند كنترل براي عدم خروج از مدرسه و ...

16- با هماهنگي تدريس خصوصي اوليا جوايز هر چند ساده مانند خودكار و غيره را تهيه و به بهانه هاي مختلف هر مدت يكبار به دانش آموزان اهدا كنيد در اين ميان دانش آموزاني كه پيشرفتهايي داشته اند بايد بيشتر مورد توجه قرار گيرند تا حال مشاهده نشده كه آنها جايزه را رد كنند.حتي دانش آموزاني كه داراي توانايي مالي بسيار بالايي هستند ، از اين كار معلم بسيار خوشحال مي شوند .

17- تهيه تراكت هايي براي كلاس توسط معلم در رابطه با درس يا موضوعات ديگر و نصب آن در كلاس ( در حضور دانش آموزان) توجه آنان را به شدت جلب مي كند ( قبلا با خودكار و مازيك نوشته مي شد ولي امروزه هر مدرسه اي چاپگر دارد ...)نبايد اين كار را فقط وظيفه مربي پرورشي دانست بلكه براي هر درسي امكان پذير است .

18- استفاده از روش مصاحبه 2 يا 4 نفري در رابطه با درس يا موضوعات اجتماعي توسط دانش آموزان و با هدايت معلم براي آنان بسيار جذاب است كه مي توان دو ميز را در پاي تخته روبروي هم گذاشت و 4 نفر دو به دو براي مدت 5 تا 10 دقيقه با هم به بحث بپردازند . البته بايد جلسه قبل موضوع و افراد مشخص شوند و نظارت كامل معلم براي رسيدن به هدف مد نظر قرار گيرد .

19- هر معلمي در شرايط لازم ميتواند مهارت هاي زندگي را در كلاس به دانش آموزان آموزش دهد گاهي وقت ذكر يك خاطره كوتاه از حسادت ، ميتواند در تغيير نگرش دانش آموزان بسيار موثر باشد و درگيري هاي كلاسي و يا درگيري با دفتر را به طرز چشمگيري كاهش داد ، معلمان چند دهه قبل پند و نصايح خود را از دانش آموزان دريغ نمي كردند و عموما" نتايج مطلوبي داشت و شما هم حتما" خاطره اي از اين اعمال معلم در كلاس داريد .

20- رعايت زمانبندي دروس بسيار مهم است اگر در يك جلسه 3 درس داده شود و يا 3 جلسه پشت سر هم فقط پرسش پاي تخته بدون تدريس خصوصي داشته باشيم ، اشكال ايجاد خواهد شد و منتظر خستگي خود و دانش آموزان و افزايش بي نظمي آنها و جنگ اعصاب براي خود باشيد .


برچسب: ،
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۳ شهريور ۱۳۹۵ساعت: ۰۸:۳۳:۲۵ توسط:امين موضوع:

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :